Assembleren

Het combineren van meerdere artefacten in een gestandaardiseerd proces tot een eindresultaat.

De uitkomst van een assemblage in deze vorm is voorgedefinieerd en voorspelbaar, de wijze hoe deze tot stand komt is voorgeschreven.

Er ontstaat een nieuw resultaat welke niet vernieuwend is maar wel voor een bepaalde trots kan zorgen of processen kan versnellen.

Kenmerken

 • Uitvoeren
 • Gebonden
 • Taak
 • Prettig
 • Detail

Relaties

 • Cornelike
 • Rolf
 • Owain
 • Per C

Denk aan

 • Donald Duck weekblad
 • Lego bouwen
 • Bob Ross
 • Pop-muziek
 • Gert Verhulst
 • Reeksen en invuloefeningen

Voorbeelden

Menu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk