Loslaten

Een ontwerp, creatie, kunstwerk zal ik nooit kunnen zien als ‘afgerond’.
Toch is er een tijd van loslaten. Dat loslaten is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk.

Het afscheid nemen zorgt voor ruimte en lucht om nieuwe ideëen en ervaringen toe te laten om mezelf weer verder te kunnen ontplooien.

Maar elke creaties van mij komt uit mij. Een deel daarvan zal ik dan ook altijd in me dragen en zijn me dierbaar.

Ze voelen als warme stoeptegels in de lentezon. Smaken als kaneel met suiker en klinken als de geest van hierboven.

Menu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk