Funderen

Voor elke oplossing zijn goed ontworpen artefacten essentieel. Het maken van deze artefacten is veelal een ambacht, arbeidsintensief en vereist doozettingsvermogen, een gedetailleerde blik en veel ervaring.

Zonder deze kenmerken wordt het ontwikkelen van artefacten saai, repeterend en frustrerend.

Kenmerken

 • Onbewust
 • Herhaling
 • Gevangen
 • Opdracht
 • Tijdrovens
 • Essentieel
 • Doorzetten

Relaties

 • Marjolein
 • Teodoro
 • Miki
 • Maciej

Denk aan

 • Silver Surfer
 • Analisten
 • Borduren
 • K3
 • Munsell
 • Laboranten

Voorbeeld

Menu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk