Second to the Right

‘Second to the right’ is een persoonlijke ontdekkingstocht naar de vrijheden en grenzen die verbonden zijn met mijn liefde voor het kunnen creëren vanuit oorspronkelijke gedachten, verbluffende inzichten, ongeplande activiteiten of praktische en pragmatische overwegingen.

Het project heeft als doel om onder alle omstandigheden en binnen aanwezige kaders en speelruimtes mijn recht op creativiteit, verbeelding en expressie niet in te laten perken.

‘Second to the right’, de quote van Peter Pan, is numeriek begrensd en stelt zelfs een duidelijke richting maar verwijst tegelijkertijd naar de morgenstond, daar waar alles mogelijk is en uitgevonden mag worden.

Belangrijkste inzichten na analyse

Proces

Menu

1 thought on “2r-Home

  1. Heerlijk, stuur je zojuist een foto van de card, met daar op de achtergrond een leer plaat voor schrijfletters. Meteen een leuke analogie hoe kriebels op een papier een letter vormt waaraan niet alleen een klank aan is verbonden maar bij elkaar woorden vormen en gebundeld zinnen, paragrafen, hoofdstukken enzovoorts om zo informatie en betekenis aan iets te geven. Ontwerp, Opbouw, Syntax, Semantiek en uiteindelijk betekenissen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk