Innoveren

Na analyseren van een huidige situatie inzien dat er iets aangepast of toegevoegd moet worden. Vervolgens een nieuwe werkelijkheid kunnen voorstellen en deze door het bedenken en ontwikkelen van nieuwe ingrediënten daadwerkelijk kunnen realiseren waarbij de uitkomst in de context van het bestaande niet bestond.

Kenmerken

 • Voelen
 • Openheid
 • Purpose
 • Fascinerend

Relaties

 • Edén
 • Stefan S
 • Erik T
 • Jack vd V
 • Peter M

Denk aan

 • Calvin & Hobbes
 • Steve Jobs
 • Marcel Wanders
 • Nightwish
 • Spielberg

Voorbeeld

Menu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk