Zijn we klaar voor de nieuwe generatie medewerkers?

Zijn we klaar voor de nieuwe generatie medewerkers?

Door:  Edo-Jan Meijer

25 september 2015

Ze zijn opgegroeid met het internet, en ze staan op het punt om de arbeidsmarkt te bestormen; zoals we in een vorige blog al zagen, hebben Millennials nogal andere digitale gewoonten dan de wat oudere generaties. Hoe zien die verschillen er nu uit, en hoe kunnen we deze in ons voordeel gebruiken?

Allereerst is het belangrijk om deze generatie niet in het keurslijf te proppen van oudere generaties, zoals we in de vorige blogpost zagen: daaronder valt onder meer het meten van hun digitale skills door te beoordelen hoe goed ze e-mails in mapjes kunnen slepen. In plaats van hen te laten aanpassen aan hoe we het al jaren doen, is het verstandiger om goed te kijken naar hoe zij omgaan met techniek: daar kunnen we namelijk nog een hoop van leren. Laten we deze generatie eens analyseren, om vervolgens met oplossingen te komen die het mogelijk maken om hen naadloos te integreren in de bedrijfsvoering.

Zelfde gedrag

In de eerste plaats is het bijzonder om te constateren dat het gedrag van deze generatie niet afhankelijk is van een regio, land of continent. Voor het eerst in de geschiedenis, dankzij het internet, blijkt dat een generatie globaal grofweg hetzelfde gedrag vertoont, met hier en daar een aantal regionaal-specifieke elementen. Zo heeft deze generatie internationaal grofweg dezelfde denkbeelden, maar werken ze bijvoorbeeld in China harder dan in Europa of de VS. De verschillen die er nog wel zijn, kunnen met name worden verklaard door het verschil in het gedrag van de ouders, die erg belangrijk zijn voor deze generatie.

Moeite met keuze maken

Dat blijkt onder meer uit het gedrag van wat ook wel ‘trophy kids’ worden genoemd; zij zijn gepamperd tijdens hun opvoeding, niks mocht hen te kort komen. Dat zorgt er vaak ook voor dat de ze moeite hebben met het maken van keuzes; ze zijn bang om te falen. Daarom zijn goede opleidingen en snelle promoties belangrijk. Ze willen zo snel mogelijk daar zijn waar een droom ze moet brengen, er is geen tijd te verliezen. En dat zorgt er tegelijkertijd weer voor dat ze heel snel zullen veranderen van baan.

Snel verveeld

Als er iets is waar deze generatie een hekel aan heeft, dan zijn het rigide systemen; dat geldt zowel voor software als voor werkprocessen en structuren. Ze zijn bijzonder snel verveeld en koppelen daar dan weer direct consequenties aan. Het is dus zaak om ze gemotiveerd te houden, ze uitdagingen te bieden en zo open en transparant mogelijk te communiceren waar ze zich bevinden als het gaat om het verkrijgen van promoties.

Software nog intuïtiever

Wat betekent dit allemaal voor de ontwikkeling en het gebruik van software? Wat buiten kijf staat, is dat we software nog intuïtiever moeten maken. Ook is het belangrijk dat software eenvoudig is in gebruik; de nieuwe generatie werknemers raakt nu eenmaal snel gefrustreerd, verveeld raakt. Daarnaast moeten inwerkperiodes zo kort mogelijk moeten zijn; hoe sneller nieuwe medewerkers uit de voeten kunnen met software, des te beter.

Sociale aspect van levensbelang

Ook moet software hen helpen om zich te kunnen blijven ontwikkelen. En dan niet via lange teksten en handboeken, maar via video, game-elementen, wiki’s en persoonlijke mentoren. Het sociale aspect is van levensbelang. De digital natives zijn altijd en overal in contact met elkaar via de sociale media. Privé en zakelijk loopt redelijk door elkaar heen; hoe beter de software die (internationale) samenwerkingen stimuleert en mogelijk maakt, des te beter.

Uiteindelijk willen Millennials snel promotie maken, uitgedaagd worden, werken in een omgeving met veel diversiteit en uitdagingen, serieus genomen worden en veel plezier hebben. Bedrijfssoftware kan daar een grote rol in spelen; als we bereid zijn om te investeren in hun manier van denken en (samen)werken.

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk