Help Nepal door Ruud van der Lubben

Nog amper een half jaar geleden was ik in Nepal en maakte kennis met dit mooie land en z’n vriendelijke bewoners. Nooit konden we vermoeden dat zo’n korte tijd later dit land getroffen zou worden door zoveel leed en verwoesting. Edo-Jan Meijer nam het initiatief tot een actie om geld in te zamelen voor Nepal met de vraag aan fotografen die er geweest zijn foto’s beschikbaar te stellen.
Op deze pagina staan een aantal foto’s die ik tijdens mijn reis naar Nepal maakte in September 2014. Doneer € 35.00 aan het rode kruis en bestel één ( meer mag natuurlijk ook ) van deze foto’s. Je krijgt deze vervolgens op A3 formaat door mij geprint en gesigneerd thuisgestuurd.

HELP NEPAL !!!!

 

[vfb id=8]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de pagina bereikt!

Heb je vragen of opmerkingen of wil je wat overleggen?

Help-Desk